8. Декабрь, 2020

Kāpnes ar nesošo metāla konstrukciju